Komornik

Właściwość Komornika

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego z zastrzeżeniem ust. 5 art. 8 uoksie. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Marcin Kurkowski jest właściwy do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikom, których miejsce zamieszkania, siedziby, bądź prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na obszarze właściwości terytorialnej Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w tym w gminach Tarnowo Podgórne, Komorniki i Dopiewo. Wykaz miejscowości i ulic należących do właściwości miejscowej Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu znajdą Państwo na stronie Sądu Rejonowego: http://www.poznan-grunwald.sr.gov.pl/strony/1/pl/4.php

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Marcin Kurkowski jest uprawniony do przyjmowania wniosków egzekucyjnych i prowadzenia postępowań egzekucyjnych nie tylko w granicach swojej właściwości, ale również na terenie całej Polski, na zasadzie wyboru komornika, do którego umocowany jest wierzyciel zgodnie z niżej przywołaną podstawą prawną. Jednocześnie informuję, iż do prowadzenia egzekucji z nieruchomości wyłączenie właściwi są komornicy działający przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona (dotyczy to również spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio).

Wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie o następującej treści: „Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 8 ust. 6 w zw. z ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji”. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.