Komornik

Właściwość Komornika

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 roku (Dz.U.2018.771) Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, którym jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Jednocześnie w myśl art. 10 ust. 1 uoks w określonych kategoriach spraw wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Marcin Kurkowski jest właściwy do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikom, których miejsce zamieszkania, siedziby, bądź prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na obszarze właściwości terytorialnej Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w tym w gminach Tarnowo Podgórne, Komorniki i Dopiewo. Wykaz miejscowości i ulic należących do właściwości miejscowej Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu znajdą Państwo na stronie Sądu Rejonowego:

http://www.poznan-grunwald.sr.gov.pl/strony/1/pl/4.php

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Marcin Kurkowski jest uprawniony do przyjmowania wniosków egzekucyjnych i prowadzenia postępowań egzekucyjnych nie tylko w granicach swojej właściwości, ale również na terenie właściwej apelacji, na zasadzie wyboru komornika, do którego umocowany jest wierzyciel zgodnie z niżej przywołaną podstawą prawną. Jednocześnie informuję, iż do prowadzenia egzekucji z nieruchomości, oraz czynności egzekucji świadczenia niepieniężnego w postaci przymusowego opróżnienia lokalu od osób i rzeczy wyłączenie właściwi są komornicy działający przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona (dotyczy to również spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio).
 

Wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie o następującej treści: „Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 10 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych”. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego, przy zastrzeżeniu treści art. 7 ust. 4-12 uoks.