Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię, a informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego z zastrzeżeniem ust. 5 art. 8 uoksie. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Marcin Kurkowski jest właściwy do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikom, których miejsce zamieszkania, siedziby, bądź prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na obszarze właściwości terytorialnej Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w tym w gminach Tarnowo Podgórne, Komorniki i Dopiewo(...)