Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię, a informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym wykonującym czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, oraz inne ustawowe zadania w sprawach cywilnych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach (art. 2 i art. 3 ust. Ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018r., Dz.U.2018.771).